ADMINISTRATIVNÍ SERVIS
sluzby_pro_partnery
ADMINISTRATIVNÍ SERVIS

Podnikání v oblasti zprostředkování autopojištění přináší kromě budování vlastní klientely i nezbytné a poměrně složité administrativně-technické činnosti. Zajištění těchto činností lze přenechat profesionálům a věnovat se výhradně a plně vlastnímu podnikatelskému záměru.

Našim spolupracujícím pojišťovacím zprostředkovatelům zajišťujeme komplexní zpracování produkce, provizních výpisů podle individuálního provizního modelu, statistiky, přehledy a vyhodnocení. V informačním systému, který je přístupný individuálně a online.

Samozřejmostí je zajišťovaní smluvních vztahů a obchodních podmínek se spolupracujícími pojišťovacími zprostředkovateli a plnění nutných povinností  k ČNB v oblasti jejich registrace.       


Informační systém s online přístupemInformační systém s online přístupem

Informační systém společnosti Benefita umožňuje velmi podrobné sledování všech myslitelných parametrů. Extranet je pro obchodní zástupce online zdrojem informací, statistik, pohledů na vlastní a podřízené smlouvy, informací o nárocích na provize a o zpracovaných a vyplacených provizích. Najdete ho na na adrese http://portal.benefita.cz.

Komplexní zpracování produkceKomplexní zpracování produkce

V rámci poskytované administrativní podpory provádíme komplexní zpracování produkce - tj. převzetí pojistné smlouvy, její kontrola, zápis produkce do informačního systému a předání pojistné smlouvy pojišťovně a výpočet nároku na provize. U pojistných smluv je k dispozici přímý náhled do informačního systému pojišťovny.


Komplexní zpracování provizíKomplexní zpracování provizí

S námi spolupracující pojišťovací zprostředkovatelé mají garantované pravidelné měsíční zpracování nároků na provize a vytváření provizních výpisů ve velmi podrobném členění. Provizní výpisy obsahují položkově jak vzniklé nároky na provize, tak případné odečty nebo storna provizí - zde je samozřejmostí kontrola odečtů a storen podle aktuálních provizních podmínek. Takto podrobně členěný provizní výpis umožňuje oběma stranám naprostou kontrolu  vyplácených, případně odečítaných provizí. Provizní výpisy jsou zveřejňovány na extranetu (s individuálním přístupem pouze k vlastím provizním výpisům) a současně je na extranetu vedena kompletní historie provizních výpisů.

 

 

Administrace zákonných povinností k ČNBAdministrace zákonných povinností k ČNB

Stávající legislativa pro zprostředkování pojištění vyžaduje poměrně velkou angažovanost pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří mají tzv. sítě, a to nejen vnitřně z hlediska úpravy interních postupů, nastavení procesů a jejich kontroly, ale také směrem "ven" k České národní bance, zejména z hlediska potřebných registrací podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů, nezbytného výkaznictví a komunikace. To se samozřejmě týká i Benefity, a.s., a je v našem nejlepším zájmu vyhovět jak vnitřnímu tak vnějšímu nastavení.